Điều không nên làm trong buổi hẹn đầu? Nếu bạn muốn gây ấn tượng với đối phương trong buổi hẹn hò đầu tiên, hãy tránh xa những điều dưới đây.

Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng. Vậy để tránh mất điểm trong mắt người ấy, bạn cần lưu ý?

Điều không nên làm trong buổi hẹn đầu

Tham khảo: Buổi hẹn hò đầu tiên nên nói gì